skip to Main Content
Big Data – Column Erik Persoon

Big data – Column Erik Persoon

Tuinbouw is veel meer data dan we denken. Al onze kennis, of die nu gaat over de teelt, het klimaat, het arbeidsproces of de markt komt neer op een heleboel data. In ons hoofd noemen we dat “groene vingers” en “marktinzicht”.

We kopen het in als Teeltadvies, Weerbericht of Energiemarkt Monitor en betalen er soms flink voor. Maar zijn we nu bezig we met feiten of de verbanden ertussen, waardoor de data veranderen in kennis of inzicht? Vaak loopt dit door elkaar en is het niet eenvoudig door de bomen (de data) het bos (kennis) nog te zien.

In veel bedrijfstakken speelt dit trouwens en is iedereen op zoek naar de ‘holy grail’ van het nieuwe inzicht. De kunst is te zoeken naar methodes om die makkelijk te verkrijgen; daar zijn nu wel hele grote ontwikkelingen in te signaleren. Data Visualisatie is een zo’n methode.

De vraag is hoe wij als tuinbouwbedrijven omgaan met al onze data. Tot nu toe erkennen we eigenlijk niet dat het gegevens zijn die we als big data kunnen benaderen om er nieuwe kennis en inzichten uit te halen.

Toch is dat precies waar de hele big data filosofie om gaat; inzicht verkrijgen door het anders benaderen van bestaande gegevens; andere verbanden leggen of vragen beantwoorden over je bedrijf die je nooit eerder gesteld hebt.

Uit eigen ervaring leerde ik de afgelopen jaren dat onze marktdata kunnen leiden tot een geheel andere afzetplan als je de data goed interpreteert. Dat het energiegebruik op ons bedrijf structureel anders bekeken en geoptimaliseerd kan worden indien je de meteo-gegevens erbij betrekt en dat je ons gewasmodel veel sneller kan laten leren en aanpassen als je de constante stroom van registratie gegevens uit ons logistieke systeem combineert met de data uit onze klimaatcomputer.

Enkele jaren geleden hebben we als bedrijven gezamenlijk een dataset ontwikkeld voor potplanten bedrijven, Plantform genaamd. Het ideaal leek toen nog om te komen tot een groot informatiesysteem waarin alle data op je bedrijf uit de verschillende systemen met elkaar kunnen praten. Plantform vormt een goede basis om de data te structureren; tegelijkertijd constateer ik dat het interpreteren van al die data tot beter inzicht is ondergesneeuwd in de technische discussie over systemen en koppelingen.

Inzicht krijgen uit al die data is een aparte tak van sport die veel bedrijven moeilijk onder de knie krijgen. We werken liever vanuit ons onderbuik gevoel, instinct of groene vingers, of we denken dat de systemen ons het inzicht wel gaan geven.

Mijn stelling deze week is dat de tuinbouw echt om moet van hard word naar smart work, van spierkracht naar denkkracht om zo te zeggen. Alle ingrediënten zijn aanwezig. Nu is een kwestie van aanpakken en doen. TTO stimuleert ondernemers om ook op dit gebied te innoveren o.a. door een lezing hierover tijdens de GreenTech.

Back To Top