skip to Main Content
Gaan We De Tuinbouw ‘elektrificeren’? Denk Mee!

Gaan we de tuinbouw ‘elektrificeren’? Denk mee!

De energiemarkt in de glastuinbouw veranderd in rap tempo: de WKK valt stil zonder belichting en wie had de schaliegasrevolutie 10 jaar geleden voor ogen? Om de zaak completer te maken, is daar nog het Klimaatverdrag dat 192 landen hebben getekend. Er worden (bindende) afspraken gemaakt om in 2030 van broeikasgassen met 40% verminderd te hebben.

Een kans of een bedreiging?

Het is een feit dat door meer duurzame energie en de toenemende elektrificatie van de maatschappij de wereld steeds meer om elektra gaat draaien. In de tuinbouw ligt die wereld nog aan onze voeten. Denk daarom mee en geef aan of u interesse heeft in dit onderwerp. Stuur een e-mail naar info@tto.nu

Ideeën voor elektrificatie

  • In combinatie met meer schermgebruik en lampen de kas elektrisch gaan verwarmen
    • Selectief warmte toedienen met IR of matverwarming
    • Toepassing van lucht-lucht warmtepompen
    • Warmte van (LED)lampen naar beneden in het gewas brengen
  • De warmteopslagtank als waterkoker (power to heat)
  • Smart grids met energieopslag
Back To Top