skip to Main Content
HNT Gerbera: Resultaten Uit De Praktijk

HNT Gerbera: resultaten uit de praktijk

Het is alweer 5 jaar geleden dat bestuurslid Leo van Holstein aanklopte bij TTO om de overgang van HNT ‘in het onderzoek’ naar de praktijk te maken. Inmiddels maakt het bedrijf alweer vanaf het najaar van 2012 gebruik van systemen die het makkelijker maken om twee schermen gesloten te houden.

Holstein heeft de eerste twee seizoenen geteeld met luchtslurven ‘onderdoor’ het gewas en mede door het monitoringsproject van TTO werd na twee seizoenen duidelijk dat dit niet de weg was en is de gehele kas per 2015 ingericht met slurven ‘bovendoor’.

Er liepen binnen de Gerberateelt twee monitoringsprojecten bij Gerbera: een bij Holstein met TTO en de andere bij Zuijderwijk-Witzier met Wageningen UR. Projectleider Inno-Agro en de BCO van TTO hebben tezamen zich ingespannen om de twee projecten onder een paraplu te brengen. Hierdoor kwam er meer kennis aan boord (Peter v Weel ; Wageningen UR) werd de kennisuitwisseling geoptimaliseerd.

In het monitoringsproject afgelopen seizoen zijn er twee typen systemen gemonitord op twee verschillende bedrijven:

  1. Zuijderwijk: Luchtinbreng ‘bovendoor’ middels het ventilation jet systeem 24.600 m2
  2. Holstein: Luchtinbreng ‘bovendoor’ middels luchtslurven AFD 1 t/m 8 ; totaal 45.600 m2

 

afbeelding1afbeelding2

 

 

 

 

 

 

 

De vragen die in de praktijk leven betreffen natuurlijk wat de voor- en nadelen van deze systemen zijn, hoeveel energie er bespaard wordt en welke teeltvoordelen er kunnen worden behaald. Een korte selectie:

Het blijft lastig om verschillende bedrijven met ook verschillende kasopstanden (bjr) en belichtingsintensiteiten te vergelijken, daarom allereerst de twee bedrijven van Holstein Flowers:

grafiek-1

 

Wanneer beide bedrijven met elkaar vergeleken worden is de energiebesparing 12%, voor een buitenstaander kan dat als een slechts kleine verbetering worden opgevat. Daarom is het ook goed om eens te kijken naar vergelijkbare bedrijven in de praktijk:

Zowel Zuijderwijk als Holstein zijn de koplopers op het vlak van implementatie van de principes van HNT en weten ook in hun met 2 schermen en zonder LBK een goed resultaat te halen. Kijken we in de vergelijking naar deze twee bedrijven t.o.v. collega bedrijven in de praktijk zien we het volgende:

 

grafiek2

In de figuur is cumulatieve energieverbruik in MJ/m2 weergegeven over het jaar 2015 (relatief warme nov-dem).  De besparing in MJ is in 2015 voor Holstein zo’n 19 % geweest ten opzichte van een gemiddeld praktijk verbruik van 1645 MJ over 2015. Zuijderwijk-Witzier heeft in deze periode zelfs 37 % energie bespaard ten opzichte van het groepsgemiddelde.

Het eindverslag van bovenstaand onderzoek is eind oktober te downloaden van de website van TTO.

Diepgaander onderzoek naar energieverbruik, uitstraling en natslaan bloem

In 2015 was de veronderstelling dat de netto uitstralingsmeter en de Pyrgeometer tezamen een exact beeld gaven van de hoeveelheid uitstraling die gecompenseerd moet worden (door scherm, buis of combinatie van beiden. Het bleek genuanceerder te liggen, omdat de bloem boven het gewas uitsteekt en de meetbox geen waargetrouw beeld geeft van het microklimaat rondom de bloem. De volgende beelden van een warmte camera maken dat duidelijk: er zijn momenten dat het hart van de bloem qua temperatuur onder het dauwpunt komt.

grafiek-3grafiek-4

Reden om komende jaar de monitoring voort te zetten met een focus op de uitstraling van de bloem Middels private bijdrage van de gewascoöperatie, reserves binnen het project van TTO en een aanvraag (50%) bij Programma Kas als Energiebron wordt.

Meer informatie?

Neem contact op met Leo van Holstein via e-mail leo@holsteinflowers.nl of projectleider Stefan Persoon via e-mail stefan@inno-agro.nl  of bel met 06 – 47 36 60 20.

Back To Top