skip to Main Content
Kansen, Oplossingen Of Contacten? – Van De Bestuurstafel

Kansen, oplossingen of contacten? – van de bestuurstafel

Lees de column van de nieuwe TTO voorzitter Erik Persoon.

Als nieuwe voorzitter is het even wennen om erachter te komen wat deze club nu eigenlijk wil. Innovatie is het speerpunt. Techniek vormt een passie van veel ondernemers die vooral op zoek zijn. Maar wat zoeken we? Kansen, oplossingen of contacten?

Van alles een beetje lijkt het. Daar proberen we dit jaar bij TTO op in te spelen, door de volgende zaken in gang te zetten.

__Kansen__

We geloven allemaal in kansen. Er is op technisch gebied veel in beweging om ons heen. Hoe brengen we dit voor jullie in beeld?

• De bedrijven die als participant zijn betrokken bij de Demokwekerij kunnen ons een deel van die kansen laten zien. We zullen dit jaar beide groepen op een leuke manier bij elkaar brengen.

• Ons eigen netwerk willen we eigenlijk het hele jaar meer inzetten. We gaan via onze website en nieuwsbrief zorgen dat informatie tussen TTO leden over ideeën en projectvoorstellen vaker wordt gedeeld.

• De Demokwekerij staat bol van de ideeën en proeven. Dit brengen we natuurlijk onder jullie aandacht.

__Oplossingen__

Voor veel halve ideeën is eerst meer kennis nodig voor we als ondernemers kunnen besluiten te investeren. Dit betekent onderzoeken, proeven, pilots en prototypes maken. Vaak doen we dit op eigen houtje, terwijl:

• TTO het platform is om te checken wie jouw idee ook wil helpen uittesten of onderzoeken.

• Er nog steeds mogelijkheden zijn voor ondersteuning van goede projecten met subsidies. Bijvoorbeeld met InnoAgro.

• TTO als erkend penvoerder kan optreden bij grotere projecten waardoor de aanvragen eerder kans op honorering krijgen.

__Contacten__

Uiteindelijk wil iedereen in contact komen met gelijkgestemde. Kruisbestuiving werkt nu eenmaal en is aangenaam.

• Dat betekent dat we dit jaar twee goede excursies en een netwerkbijeenkomst met participanten gaan organiseren.

• Dat we graag willen weten of er behoefte is aan een maandelijks inloopuurtje bij de Demokwekerij waar we elkaar informeel kunnen treffen met een borrel en een praatje.

Tenslotte zie ik om me heen iedereen druk bezig met innovatie. Het is een beetje een toverwoord aan het worden. Als voorzitter zal ik me verder verdiepen in alle netwerken rondom innovatie en zorgen dat TTO daarin een belangrijke rol blijft spelen. Zo worden we bij Topsector Tuinbouw, Greenport Holland International en Greenport Horti Campus al gezien als een belangrijke en invloedrijke club. De grootste innovatie voor onze club zal in 2018 de verhuizing van Demokwekerij naar de nieuwe Horti Campus zijn. De komende maanden wordt de gestart met de bouw van een geweldig centrum voor innovatie.

Erik Persoon
Voorzitter TTO

 

Back To Top