skip to Main Content

Kansen voor Nederlandse bloemenkwekers in Colombia

Demokwekerij Westland, Flynth adviseurs en accountants en Ideavelop werken samen aan de kansen voor de Nederlandse tuinbouw in Colombia.

Colombia

Colombia en Nederland zijn nog altijd de twee grootste bloemenproducenten ter wereld. Maar daar houdt de vergelijking dan ook ongeveer op. Men zou zelfs kunnen stellen dat alles wat goed gaat in Nederland, ter discussie staat in Colombia. En vice versa. In Colombia zijn de kosten voor een vierkante meter (tuinbouw)grond inmiddels vergelijkbaar met die in Nederland. En ook in Colombia wordt arbeid duur maar vooral ook schaars. En dat terwijl de productie per vierkante meter nog sterk verhoogd kan worden en er veel efficiënter gebruik gemaakt kan worden van natuurlijke resources en arbeid. De verduurzaming van de productie vergt nog veel aandacht. De Nederlandse tuinbouw is op dit vlak verder ontwikkeld. De Colombiaanse sierteelt daarentegen is toonaangevend op het gebied van ketenmanagement, logistiek, sales en marketing. Een veilingsysteem ontbreekt in Colombia en daarom wordt er veelal gewerkt met eigen verkoopkantoren in Noord-Amerika en dus zeer korte lijnen.

Kwekers

Kortom, Colombiaanse en Nederlandse bloemenkwekers kunnen veel van elkaar leren. Er zijn interessante verschillen tussen beide productielanden en de combinatie van sterke punten biedt kansen voor zowel Nederlandse als Colombiaanse tuinbouwondernemers.

De meest vooraanstaande sierteeltbeurs in Latijns Amerika, de Proflora welke werd gehouden van 28 t/m 30 oktober, biedt een perfecte gelegenheid om kennis te maken met de bloementeelt in Colombia. Ideavelop organiseert die week een programma waarbij naast de Proflora ook vooraanstaande lokale proflorabloemenkwekers bezocht zullen worden.

Back To Top