skip to Main Content

Wie is TTO?

TTO (Tuinbouw Techniek Ontwikkeling) is een groep van ruim 65 actieve telers (1100 hectare) die voorop willen lopen met op gebied van technische innovatie in de Glastuinbouw. Samen telen en produceren zij een breed scala aan gewassen, zoals vruchtgroenten, bloemen en potplanten. Hierdoor is een brede binding met de praktijk. TTO creëert het platform en innoveert samen met deze telers en ook de sector. Dit platform werkt ‘bottum up’ en brengt verschillende partijen bij elkaar om daarmee op projectmatige basis technisch onderzoek en innovatie uit te voeren.

Wat doet TTO?

TTO faciliteert telers met vraagstukken op het gebied van technische innovatie. Dat kan in groepsverband, maar ook individueel. Het faciliteren bestaat uit het bieden van een breed netwerk van collegatelers, professioneel projectmanagement (extern) en het creëren van financiële mogelijkheden en draagvlak. Het uiteindelijk doel is de innovatie –of onderzoeksvraag van de teler(s) zo goed mogelijk te beantwoorden. Hierbij gaat de vereniging uit van het principe dat per programma of project een eigen budget wordt gecreëerd. TTO werkt met een basis-contributie en niet op basis van heffingen. Naast het faciliteren van innovatieprojecten informeert en prikkelt TTO haar innovatieve leden met verschillende activiteiten, zoals excursies en bijeenkomsten.

Om de ledenlijst in te zien, dient u ingelogd te zijn.

Diensten van TTO

  • Een lean & mean platform om technische vraagstukken op te pakken en kennis uit te wisselen.
  • Het bij elkaar brengen van relevante partijen in de glastuinbouwsector.
  • De uitvoering, projectbewaking en processturing van technisch onderzoek.
  • Opstellen van een doordacht innovatietraject en goed projectmanagement.
  • Het beoordelen van technische aanvragen / voorstellen.
  • Controle en feeling in het werkveld door innovatiemakelaar.
  • Kennisuitwisseling middels cross-overs > gewasoverstijgende kansen in andere sectoren.
  • Veel ervaring in ‘bottum-up’ innovatie / een sterke link met de praktijk.
  • Communicatiekanalen.
  • Excursies met technische insteek ook buiten de sector (horizonverbreding).
Back To Top