skip to Main Content

Flowering Smart Systems

Opkomende technologieën zoals artificial intelligence, augmented reality, data-processing zorgen het laatste decennium wereldwijd voor grote doorbraken. In de glastuinbouw worden…

LED 2009-2010 & 2010-2011

De LED belichting onderzoeken 2009/2010 en het onderzoek van 2010/2011 zijn ondertussen afgerond. U kunt hieronder de eindrapporten vinden van…

Masterplan Co2 Algemeen

Programma Masterplan CO2 2020. Tijdens de oprichting van TTO zijn er een aantal hoofd thema’s benoemd voor de glastuinbouw. Een…

Lichtonderzoek Paprika

De proef met de belichte paprikateelt is geïnitieerd door de FresQ-telers en is ondergebracht bij telersvereniging TTO. FresQ vindt het…

Onderzoek Futagrow

Op 1 september 2014 ging in de Futagrow-afdeling van Demokwekerij Westland het project 'Systeeminnovatie Futagrow voor een duurzame belichte groenteteelt'…

Back To Top