skip to Main Content

Inleiding: De Nederlandse auberginetelers zetten gezamenlijk in op “Het Nieuwe telen”. In een gezamenlijk traject met de gehele auberginesector worden de mogelijkheden van Het Nieuwe Telen in de aubergineteelt onderzocht. Hierbij is het streven om 25% energie te besparen ten opzichte van de standaard aubergineteelt en om een productieverhoging te realiseren.

Doelstellingen: Doelstellingen van het HNT Aubergine onderzoek zijn:

  • Duurzamer telen van aubergine realiseren met behulp van HNT, vooral door energiebesparing (minimaal 6 m³/m² t.o.v. 38 m³/m² in het 1e jaar)
  • De neveneffecten bekijken op onder andere biologische bestrijding, Mucor en het kasklimaat
  • Inzicht krijgen op de inpassing van HNT geheel of gedeeltelijk op bestaande bedrijven
  • Effecten beoordelen van HNT op auberginegewas (gewasgroei en ontwikkeling), productie en kwaliteit door het jaar heen
  • Productie verhoging (betere plantbalans)
  • Daarnaast hebben wij onszelf als doel gesteld om ook bij de betrokken kwekers een energiebesparing te realiseren, zonder dat hiervoor geïnvesteerd wordt in installaties.

Periode van het onderzoek:Startdatum project November 2013 Einddatum November 2015

Techniek: In de kas wordt gewerkt met twee energieschermen, een LBK met binnen- en buitenluchtaanzuiging, een transparante slurf boven het gewas (diameter 65 cm) en een Verti-Fan voor het verbeteren van de luchtverdeling.

Gewas: Plantdatum: 22-11-2013 Hoofdras: Adèle Bij ras: Beyonce

Projectorganisatie: De dagelijkse aansturing van de teelt in zowel de proefkas als de referentie kas wordt door Frank Groenewegen en de medewerkers van Greenbrothers uitgevoerd.

Als teeltadviseur bezoekt Barend Vrijbloed twee wekelijks de proef en overlegt de teeltstrategie met Greenbrothers en met de BCO.

De BCO bestaat uit Frank Groenewegen, Martijn van Onselen, Arwin Valkenburg, Peter de Jong en Jan Heulens. De BCO komt iedere 6 weken op de proef en in het begin vaker.

Projectfinanciering: Het Aubergineonderzoek wordt privaat gefinancierd door Nederlandse auberginetelers (90% van het areaal neemt deel) en Belgische auberginetelers (100% van het areaal neemt deel). Daarnaast is er een subsidie vanuit het programma Kas als Energiebron. Bovendien ondersteunen de volgende leveranciers het project: Ludvig Svensson, Technokas, Van der Ende groep, Elektravon-Haket, LetsGrow en Hoogendoorn.

Back To Top