skip to Main Content

De proef met de belichte paprikateelt is geïnitieerd door de FresQ-telers en is ondergebracht bij telersvereniging TTO. FresQ vindt het belangrijk om in de toekomst jaarrond paprika’s te kunnen leveren van een goede kwaliteit. Bij eerdere proeven met het belichten van paprika’s liep men echter tegen problemen aan doordat het gewas te kort bleef. De kop had een ‘te getrokken’ houding en en het blad stond ook vaak getrokken.

Filmpje 1: toelichting onderzoek paprika

De doelstelling van de belichtingsproef paprika die momenteel in Proeftuin Zwaagdijk plaats vindt, is het realiseren van een jaarrond paprikateelt. Zodoende kwamen twee paprikatelers van TTO vorig jaar op het spoor van het lichtonderzoek tomaat Hier vindt u het verslag hiervan. Uit dit onderzoek bleek dat verrood licht voor meer strekking in het gewas zorgt.

De kennis van betreffende onderzoekers wordt nu toegepast in een onderzoek bij Proeftuin zwaagdijk. Door middel van een proef van twee afdelingen met diverse verrood-stuurlicht regimes, proberen wij nu een oplossing te vinden voor de bekende dillema’s die bij eerdere belichtingsproeven in de paprikateelt om de hoek kwamen kijken.

Het onderzoek is nu 3 maanden onderweg en de gerealiseerde productie ligt ruim 1 kg voor op de prognose, voornamelijk veroorzaakt door een hoger vruchtgewicht en een snelle start van de productie.

In Filmpje 2: Update onderzoek paprika vindt u meer informatie.

Het onderzoek is gefinancieerd door FresQ waarbij alle leden naar areaal bijdragen aan de kosten. Je kunt stellen dat deze vorm van financieren hiermee een voorloper is van de toekomst. De gemiddelde ondernemer betaalt nu tussen de 1000-1500€ aan PT heffing. De verwachting is dat in de toekomst het onderzoek meer en meer privaat (icm subsidie) opgepakt zal worden.

Back To Top