skip to Main Content

Reeds 4 jaar doet TTO onderzoek naar nieuwe belichtingsvormen. Na eerdere onderzoeken naar de energiehuishouding bij het telen met LED belichting heeft TTO vorig jaar onderzoek gedaan naar het lichtspectrum. Hier vindt u het verslag hiervan Uit dit onderzoek bleek dat voor vruchtdragende tomatenplanten verrood licht een zinvolle aanvulling zou kunnen zijn voor de traditionele SONT belichting. Daarnaast heeft in het onderzoek de drie jaar teeltervaring haar sporen verdient; de LED afdeling met rode en blauwe LED’s haalde de hoogste productie tegen de minste hoeveelheid energie.alt text

Dit heeft de basis gevormd voor 2 aparte onderzoeken:

Onderzoek 1 : Energiezuinige teelt onder LED – SONT hybrideOnderzoek 2 : Maximalisering van productie en smaak door toepassing verrood stuurlicht

Het eerste onderzoek heeft als streven om minimaal 10% energie te besparen door het toepassen van energiezuinige LED belichting. Omdat andere jaren de energieprestatie van LED gelijk of minder was dan een SON-T lamp (1000 W), heeft TTO scherp toegezien op de energieprestatie. Fabrikant Lemnis Lighting heeft hiertoe in de zeer korte tijdspanne van 3 maanden een nieuw armatuur ontwikkeld dat 17% energie bespaard tov de huidige generatie SON-T lampen. In het onderzoek zijn deze opgehangen in een hybride vorm met SON-T (40% aandeel) om ook voldoende stralingswarmte in het gewas te krijgen. Zodoende is de energiebesparing 10% , wat bij een gemiddelde tomatenkwekerij al snel €2,00 /m2.jaar betekent. Dit onderzoek is gefinancierd vanuit de IPC regeling ‘de telers aan zet voor CO2 reductie’ waar de kwekers Zwinkels, Prominent , Lans en Varekamp aan hebben bijgedragen.

De betrokken partijen zijn idem als vorig jaar : Plantlighting, Proeftuin Zwaagdijk , NPR consultancy, Demokwekerij Westland en Inno-Agro voor de projectleiding.

Het tweede onderzoek is meer gericht op het maximaliseren van de productie in de winterperiode en zorgt uiteindelijk ook voor een lagere ‘carbon footprint’ per kg product. In het onderzoek wordt de traditionele SON-T belichting aangevuld met het stuurlicht ‘verrood’ wat buiten het zichtbare spectrum van een mens ligt. Bekend van verrood licht , is dat het strekking geeft op het gewas.

Ir. Sander Hogewoning van Plantlighting heeft de proef voorzien van de benodigde wetenschappelijke onderbouwing van de niveau’s van verrood licht. TTO slaat hiermee de brug tussen toegepast praktisch en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Naast het streven naar een hogere productie is de ervaring van het onderzoek van vorig jaar dat het brixgehalte in de vrucht hoger wordt.

Het tweede onderzoek is gedragen door het voltallige areaal van belichtende kwekers in Nederland en is verder vanuit FresQ gefinancierd.

Back To Top