skip to Main Content

‘CO2 doseren bij Phalaenopsis is zinvol, behalve overdag bij gesloten huidmondjes’

CO2 doseren verhoogt de assimilatie en het plantgewicht bij Phalaenopsis. Maar overdag CO2 doseren is niet zinvol tijdens de uren dat de huidmondjes dicht zitten. Dat blijkt uit onderzoek van TTO en Plant Lighting in de Demokwekerij Westland onder leiding van Inno-Agro.

Drie CO2 onderzoeksbehandeling bij Phalaenopsis

Met het oog op toekomstig gebruik van aardwarmte wilde glastuinbouwondernemer Raymond van der Knaap van Optiflor weten op welke momenten het gewas efficiënt met CO2 omgaat. Exacte kennis over CO2 opname staat bij Phalaenopsis echter nog in de kinderschoenen. Daarom is er een onderzoek uitgevoerd naar de CO2 efficiency van phalaenopsis waarbij er drie behandelingen zijn uitgevoerd in tweevoud:

  1. 400 ppm CO2 dag en nacht
  2. 800 ppm CO2 dag en nacht
  3. Wisselbehandeling: 400 ppm CO2 ‘overdag’ en 800 ppm CO2 in de ‘nacht’. Tijdens de opkweek werd er 12 uur en tijdens koeling en afkweek 15 uur per dag CO2

De teelt verliep van week 47 (2015) tot week 29 (2016). De daglengte was 15 uur. Het onderzoek werd uitgevoerd in de CO2 cabines van Demokwekerij Westland.

Opzet en onderzoeksvragen

  1. Verhoogt CO2 doseren in de nacht de snelheid waarmee het blad CO2 opneemt?
  2. Is een hogere opnamesnelheid van CO2 in de nacht zinvol of is de opslagcapaciteit voor malaat de beperkende factor?
  3. Geeft verhoging van de opname-snelheid van CO2 meer directe C3-fotosynthese?
  4. Is CO2 doseren zinvol als overdag de huidmondjes dicht zitten?

Door in op- en afkweek fotosynthese te meten, konden de eerste drie onderzoeksvragen worden beantwoord. Aan het einde van de op- en de afkweek is een oogstanalyse uitgevoerd, inclusief beoordeling bloemtakken. Hiermee kon de 4e onderzoeksvraag worden beantwoord.

Onderzoeksresultaten

De belangrijkste resultaten op de onderzoeksvragen zijn:

  • CO2 dosering de CO2 opname per etmaal door het blad verhoogt met 25 tot 35%. Meer netto CO2 opname betekent meer aanmaak van assimilaten.
  • CO2 dosering geeft in de opkweek meer directe C3-fotosynthese in de middag, maar het effect is beperkt. Het aandeel directe C3-fotosynthese ten opzichte van de totale CO2-opname per etmaal is slechts ±6%. In de afkweek is geen directe C3-fotosynthese gemeten.
  • Overdag CO2 doseren is niet zinvol als de huidmondjes dicht zitten. Overdag doseren als de huidmondjes open zijn (eerste uren in de ochtend en in de namiddag) heeft wel degelijk zin.

Nieuwe leden TTO

Met dit project verwelkomd TTO ook meteen een aantal nieuwe leden: Erwin van Vliet (Levoplant) en Henri Butterman (Pikoplant) hebben zich in 2016 bij het netwerk van TTO aangesloten.

Financiering onderzoek Phalaenopsis

Dit onderzoek is gefinancierd (€114.648,-) vanuit programma Kas als Energiebron, private bijdragen vanuit TTO en de gewas coöperatie potorchidee (deze laatste partners samen circa 10%).

Meer informatie

Voor meer informatie zie ook de YouTube video hieronder. Het rapport is binnenkort te downloaden op deze website. Wilt u voor uw eigen gewas meer weten over CO2 of heeft u interesse in een Masterclass CO2 voor uw gewas of groep? Neem dan contact op met Stefan Persoon van Inno-Agro (06 – 47 36 60 20 of stefan@inno-agro.nl).

Back To Top