skip to Main Content
Update Onderzoek HNT Aubergine

Update onderzoek HNT Aubergine

“Op ons bedrijf heeft twee jaar lang een door TTO georganiseerd onderzoeksproject gedraaid in een kleine proefafdeling op ons bedrijf in Zevenbergen. In die proefafdeling is geïnvesteerd in ontvochtiging met buitenlucht, een dubbel energiescherm en vertifans voor verticale luchtbeweging. Naar aanleiding van de goede resultaten in de proefkas in 2014, hebben we in 2015 in de referentieafdeling ook met een tweede energiescherm geteeld.

HNT maatregelen

De belangrijkste HNT maatregelen die wij nu toepassen op ons bedrijf zijn:
1.Een bewuster gebruik van de minimum buis. We hebben een indruk gekregen van hoeveel gewasverdamping we willen creëren met de buis en werken daarom met een vast verschil tussen kas- en buistemperatuur om die minimale verdamping te realiseren als dat nodig is.
2.We zijn ons erg bewust geworden van de werking van uitstraling en sluiten daarom bijna altijd het scherm als het zonlicht wegvalt tegen de avond. Zelfs in de zomer.
3.Om een gelijker klimaat te houden als we gaan ventileren, beginnen we nu met de windzijde te openen voor de luwzijde. Hierdoor lijkt het klimaat stabieler te worden, waarschijnlijk door de licht overdruk. Mogelijk leidt dit bovendien tot minder verlies van CO2.
4.Vooral in de proefkas, maar ook in onze referentiekas regelen we de etmaaltemperatuur sterker afhankelijk van de lichtsom van die dag. Hiermee proberen we de aangemaakte suikers efficiënter in te zitten voor productie en minder voor gewas.

Resultaten

Onze warmtevraag is gedaald van 40 m3/m2 in 2013 naar 27 m3/m2 (met dubbel scherm) in 2015 en in de proefafdeling met ontvochtiging zelfs naar 24 m3/m2. Het experimenteren gaat niet in een keer goed en ging daarom in 2014 helaas nog ten koste van enige productie, maar in 2015 bereikten we de hoogste productie ooit op ons bedrijf. Dit geeft ons het vertrouwen dat een juiste toepassing van HNT leidt tot zowel energiebesparing als teeltverbetering.

Houding

De belangrijkste verandering door HNT op ons bedrijf is dat wij niet meer willen telen op aannamen en veronderstellingen maar ons zoveel mogelijk willen baseren op feiten: goede metingen en kennis over de reacties van de plant. De teeltstrategie wordt vooraf bepaald in plaats van achteraf te reageren op de gewasstand op basis van een beter begrip over volgorde van belangrijkheid bij teelt- en klimaatmaatregelen.”

Dit project is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken.

Back To Top