skip to Main Content
Update Phalaenopsis Onderzoek CO2

Update Phalaenopsis onderzoek CO2

Donderdag 14 april hebben TTO en LTO Glaskracht Nederland gezamenlijk een rondgang georganiseerd om de tussentijdse resultaten te bespreken van het onderzoek CO2 cabines. De voorlopige conclusies van het onderzoek naar deze CAM-plant waren hoopgevend en gaven de betrokkenen nieuwe inzichten.

Raymond van der Knaap (Opti-flor) zowel lid van TTO als van de gewascoöperatie potorchidee , heeft samen met Stefan Persoon (Inno-Agro) het voortouw genomen om fundamenteel onderzoek uit te laten voeren naar de CAM plant Phalaenopsis. Phalaenopsis bindt namelijk CO2 niet zoals een gewone (C3) potplant met het eiwit Rubisco, maar legt CO2 vast in malaat. Dit malaat kan worden vergeleken met de accu van een auto: hij laadt op en op andere momenten kan de plant de CO2 intern afgeven. Van Phalaenopsis is bekend dat deze ’s nachts CO2 opneemt en overdag de huidmondjes sluit. Details hierover en met name de momenten dat CO2 doseren nu heeft, zijn echter nauwelijks bekend.

Plant Lighting/Dynamics, Demokwekerij Westland en Inno-Agro hebben daarom in geconditioneerde cabines (foto) een onderzoek opgezet naar de volgende vraagstukken:

  1. Verhoogt CO2 doseren in de nacht de snelheid waarmee het blad CO2 opneemt?
  2. Is een hogere CO2 opnamesnelheid in de nacht eigenlijk wel zinvol?
  3. Als de malaat’ voorraad’ beperkt is heeft meer doseren geen zin (tank vol)
  4. Geeft verhoging van de opname-snelheid van CO2 meer C3-fotosynthese?

Hiertoe zijn op 19 november 15 weken ‘oude’ Phalaenopsis planten in de cabines gezet (ras Sacramento) waarbij de volgende behandelingen werden aangehouden: De opzet van dit onderzoek is hierna te lezen: http://34.90.248.45/~tto/news/show/id/95

Indeling Vakken

Tussentijds zijn er zowel gewasmetingen verricht (Demokwekerij) als metingen met gespecialiseerde fotosynthese apparatuur (Plant Lighting).

De tussentijdse resultaten van partijen van de ‘opkweekfase’ werden op Donderdag door Govert Trouwborst van Plantligting gepresenteerd aan een volle zaal met Phalaenopsis telers.

De eerste vragen van het onderzoek waren vraagstukken inzake de opname tijdens de nachtperiode: heeft het verhogen van de CO2 concentratie wel zin en zo ja, wordt de capaciteit van het malaat dan niet de beperkende factor (denk aan een accu die je sneller vol kan laden, maar is ie dan ook groter?).

Uit de metingen bleek duidelijk dat dit het geval was en daarnaast blijkt malaat zich ook aan te passen aan dit regime: de hoeveelheid opgeslagen CO2 was groter. Wel was te merken dat de huidmondjes opening kleiner werd als reactie op de hogere concentratie.

Het is kan dus voor een kweker interessant zijn om de CO2 dosering en met name de momenten aan te passen, waarbij geldt ‘nacht is een breed begrip’ , de vastlegging van CO2 in rubisco begint namelijk al in de middag.

Door het verdwijnen van het productschap zal in de toekomst de sector zich meer en meer zelf moeten organiseren. De TKI tuinbouw vormt hierbij een draaischijf waar vraagstukken samenkomen maar meer ook niet. Aanvullende subsidie is hierbij wel mogelijk waarover meer te lezen is in dit nieuwsitem.

Projectkosten

Projectkosten onderzoek bedragen € 114.648,- Voor de onderzoekspartij Demokwekerij en projectmanagement van Inno-Agro € 44.088 en de resterende € 65.560,- budget komt ten goede van Plant Lighting voor de fundamentele achtergronden en gespecialiseerde metingen.

De financiering komt uit een groot (door KaE gefinancierd) project dat onder regie van TTO uit wordt gevoerd en € 5.000,- is afkomstig van de gewascoöperatie Potorchidee.

Meer informatie

Meer weten over CO2 of interesse in een Masterclass CO2 voor uw gewas of groep? Zie dan (link naar Masterclass potplant) of neem contact op met Stefan Persoon Inno-Agro 06 – 47 36 60 20.

Back To Top