skip to Main Content

Werkwijze TTO

TTO werkt projectmatig en afhankelijk van het type project en de betrokken partijen kan TTO een trekkende of juist duwende rol spelen. Een doordacht innovatietraject en goed projectmanagement is een voorwaarde. Voorts wordt er naar behoefte gericht kennis bijeengebracht vanuit kennisinstellingen of toeleveranciers.

De vereniging kan op drie verschillende wijzen acteren om haar doelstellingen te bereiken:

A. TTO is hoofdaannemer van een innovatieproject en is eindverantwoordelijk voor het resultaat

B. TTO is een participant in een innovatieproject van een derde partij

C. TTO treedt op als toeleverancier van kennis voor een innovatieproject van een derde partij

Bij elk van de bovengenoemde rollen geldt dat TTO haar doelstellingen en visie wil waarborgen. Voor elk project wordt een projectcommissie opgericht bestaande uit minimaal twee telers en de betrokken partijen.

TTO fungeert als een paraplu voor allerlei technische innovaties in de glastuinbouw. Voordeel hiervan is dat kwekers niet tweemaal het wiel uitvinden. Door het grote aantal kwekers (één platform) ontstaat slagkracht en zullen technische en financiële risico’s beter gespreid worden.

Project aanmelden

Ja, ik ben lid van TTONee, ik ben (nog) geen lid van TTO
Back To Top