skip to Main Content
What’s New? – Column Erik Persoon

What’s new? – Column Erik Persoon

Een vraag die vaak gesteld wordt in onze sector: Heb je nog iets nieuws?

Ondanks het feit dat er al meer dan 100.000 verschillende bloemen en planten bestaan, zoekt een deel van onze sector steeds naar ‘iets nieuws’. Wat voor de consument soms totaal niet als nieuw wordt ervaren, willen de specialisten in veredeling en verkoop graag wel zo verkopen. Tegelijkertijd is voor diezelfde consument een oud product soms opeens een geheel nieuwe ervaring en ontstaat er een nieuwe trend. Denk aan de Sanseveria of de Hortensia.

Dat brengt ons bij de vraag wat ‘nieuw’ eigenlijk inhoudt? Wat voor de een oud nieuws is, is voor de ander een totaal nieuw inzicht. Er wordt weleens gesteld dat de mensheid erg slecht is in het leren van de geschiedenis. Dat we kennis over hoe de samenleving in elkaar zit vaak weer vergeten of opnieuw moeten leren. Simpelweg omdat er een paar generaties overheen zijn gegaan. Dus ook op het gebied van kennis en inzicht is ‘nieuw’ een relatief begrip.

In de exacte wetenschap en techniek is vaak wel duidelijk wat echte nieuw is. 10 jaar geleden wist niemand wat een smartphone was (behalve de fans van Star Trek). 50 jaar geleden was een reis naar de maan niet iets waar we bekend mee waren (buiten enkele fantasy schrijvers als Jules Verne). Zo is er voor elke technologie vernieuwing vaak wel een echt startpunt aan te geven.

Alhoewel…. de romeinen hebben het aquaduct ontwikkeld. Een technologie die 500 jaar later weer verdwenen is en nog weer 500 jaar later weer opnieuw werd ontdekt. Dit geldt ook voor de oude  culturen in Egypte die pyramides wisten te bouwen. Wat is nieuw?

Op zoek naar nieuwe inzichten in de Noord-Amerikaanse markt trok ik begin juli met een select gezelschap van Toronto naar Ohio. Een prima reis georganiseerd door Paul Ras. Dit leverde mij persoonlijk een aantal nieuwe inzichten op.

Een echt ah-ha moment betreft onze vermeende kennisvoorsprong in tuinbouwland op technologie gebied. Ja, er is nog veel traditionele tuinbouw in de VS waar onze technieken iets kunnen toevoegen. Tegelijkertijd ontwikkelen zich op technologie gebied in de VS zoveel interessante zaken als het gaat om Duurzame Energie, Big Data en ICT die echt technologisch fundamenteel anders zijn, nieuw dus, dat bestaande technologie en bedrijven weleens verrassend snel zouden kunnen worden ingehaald. Ook in Nederland. Je ziet dit met name bij niet-agrarische bedrijven die zoeken naar oplossingen voor de wereldvoedsel en ecologie. Een zoektocht die we op alle continenten kunnen herkennen en gaat zorgen voor een versnelling in technologische oplossingen vanuit wellicht geheel onverwachte hoeken.

Nieuw is wat mij betreft dus het inzicht dat we niet op onze lauweren kunnen rusten, maar zelf scherp en innovatief zullen moeten blijven om onze top positie te behouden.

What else is new?

Back To Top